Doç. Dr. KORKMAZ BELLİTÜRK NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. KORKMAZ BELLİTÜRK

T: (0282) 250 2204

M kbelliturk@nku.edu.tr

W kbelliturk.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TOPRAK (DR)
Öğrenim Yılları: 1998-2004
Tez: Tekirdağ ili topraklarında üre hidroliz oranı ve mineralize olan azot miktarları üzerine bir araştırma (2004)
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TOPRAK PR.
Öğrenim Yılları: 1996-1998
Tez: Tekirdağ Merkez ve Şarköy ilçeleri bağlarının bazı makro ve mikro besin elementleri düzeylerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma (1998)
Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TOPRAK PR.
Öğrenim Yılları: 1992-1996
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ / TOPRAK VERİMLİLİĞİ VE BİTKİ BESLEME ANABİLİM DALI
2007-
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ / BİTKİ BESLEME ANABİLİM DALI
1996-2007
İdari Görevler
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / TOPRAK (YL) (TEZLİ)
2016-
Bölüm Başkan Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ
2015-2016
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. BELLİTÜRK K., Vermicomposting in Turkey: Challenges and Opportunities in Future, Eurasian Journal of Forest Science, vol. 6, pp. 32-41, 2018.
Özgün Makale TR Dizin, Index copernicus, google scholar, citefactor, rootindexing, scientific indexing services, dergipark Erişim Linki
2. ADİLOĞLU S., BELLİTÜRK K., SOLMAZ Y., ADİLOĞLU A., Interaction of between Cd and Zn in Barley (Hordeum vulgare L.) Plant for Phytoextraction Method, World Academy of Science, Engineering and Technology: International Journal of Agricultural and Biosystems Engineering, vol. 12, pp. 329-332, 2018.
Özgün Makale International Science Index (ISI), Google Scholar, Semantic Scholar, Zenedo, OpenAIRE, BASE, WorldCAT, Sherpa/RoMEO, and other index databases. Impact Factor Indicators.
3. Barlas N. T., cönkeroğlu b., Unal G., BELLİTÜRK K., The Effect of Different Vermicompost Doses on Wheat (Triticum vulgaris L.) Nutrition, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol. 15, pp. 1-4, 2018.
Özgün Makale CABI, EBSCO, agris/caris, index copernicus, ulakbim, proquest Erişim Linki
4. AKDEMİR B., SAĞLAM C., BELLİTÜRK K., MAKARACI A. Z., URUSAN A. Y., ATAR S., Effect of Spatial variability ofn Fertiliser Requirement of Olive Orchard Cultivated for Oil Production, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 19, pp. 319-329, 2018.
Özgün Makale SCI-Expanded
5. BELLİTÜRK K., Some Evaluations about Use of Vermicompost in Agricultural Activity of Thrace Region, Turkey, Rice Research: Open Access, vol. 6, pp. 1000193, 2018.
Derleme Makale Index Copernicus, Google scholor, open j gate, refseek, ebsco a-z, virtual library of biology, drjı, hamdard university, Academic keys Erişim Linki
6. BAĞDATLI M. C., DORAN İ., ADİLOĞLU S., BELLİTÜRK K., ADİLOĞLU A., The Determination of Temporal Change in Land Using with Satellite Images (spot-5,6) in Bilecik Province of Turkey, Advances in Plants Agriculture Research, vol. 8, pp. 159-165, 2018.
Özgün Makale Erişim Linki
7. ADİLOĞLU A., BELLİTÜRK K., ADİLOĞLU S., SOLMAZ Y., The Effect of Increasing Leonardit Applications on Dry Matter Yield and Some Nutrient Elements Contents of Rye (Secale cerale L.) Plant, Eurasian Journal of Forest Science, vol. 6, pp. 44-51, 2018.
Özgün Makale Index Copernicus, Ulakbim-TR Dizin, Cab Abstracts, WorldCat, Google Scholar, Soil Science Database.
8. BELLİTÜRK K., ADİLOĞLU S., SOLMAZ Y., Zahmacıoğlu A., ADİLOĞLU A., Effects of Increasing Doses of Vermicompost Applications on P and K Contents of Pepper (Capsiucm annuum L.) and Eggplant (Solanum melongena L:), Journal of Advanced Agricultural Technologies, vol. 4, pp. 372-375, 2017.
Özgün Makale Google scholar, worldcat, crossref, ulrichs periodicals directory Erişim Linki
9. BELLİTÜRK K., ADİLOĞLU S., SOLMAZ Y., Zahmacıoğlu A., ADİLOĞLU A., Effects of Increasing Doses of Vermicompost Applications on Phosphorus and Potassium Concentrations of Pepper (Capsicum annuum L.) and Eggplant (Solanum melongena L.)., Journal of Advanced Agricultural Technologies (JOAAT)., vol. 4, pp. 372-375, 2017.
Özgün Makale Soils and fertilizers, cab
10. ADİLOĞLU S., BELLİTÜRK K., SOLMAZ Y., Zahmacıoğlu A., Kocabaş A., ADİLOĞLU A., Effect of the Various Doses of Vermicompost Implementation on Some Heavy Metal Contents (Cr, Co, Cd, Ni, Pb) of Cucumber (Cucumis sativus L.)., Eurasian Journal of Forest Science, vol. 5, pp. 29-34, 2017.
Özgün Makale Index copernicus, cab abstracts, worldcat, google scholar, soil science database
11. BELLİTÜRK K., Hınıslı N., ADİLOĞLU A., THE EFFECT OF VERMICOMPOST, SHEEP MANURE, AND COW MANURE ON NUTRITION CONTENT OF CURLY LETTUCE (Lactuca Sativa var, Fresenius Environmental Bulletin, vol. 26, pp. 1116-1120, 2017.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
12. DALMIŞ İ. S., AKDEMİR B., Turen N., BELLİTÜRK K., Development of an Automatic Soil Sampling Machine, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol. 13, pp. 1-12, 2016.
Özgün Makale CABI, DOAJ, EBSCO, AGRIS/CARIS, INDEX-COPERNICUS, ULAKBIM, PROQUEST Erişim Linki
13. BAĞDATLI M. C., BELLİTÜRK K., Water Resources Have Been Threatened in Thrace Region of Turkey, Advances in Plants & Agriculture Research, vol. 4, pp. 125, 2016.
Cross ref, pubshub, refseek, Icmje, google scholar, open archives
14. Görres J., BELLİTÜRK K., Ryan D., Temperature and moisture variables affecting the earthworms of genus Amynthas Kinberg, 1867 (Oligachaeta: Megascolecidae) in a hardwood forest in the Champlain Valley, Vermont, USA, Applied Soil Ecology, vol. 104, pp. 111-115, 2016.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
15. BAĞDATLI M. C., BELLİTÜRK K., Negative Effects of Climate Change in Turkey, Advances in Plants & Agriculture Research, vol. 3, pp. 91, 2016.
Teknik Not
16. BELLİTÜRK K., BAĞDATLI M. C., Turkish Agricultural Soils and Population, Agricultural Research and Technology, vol. 1, pp. 555557, 2016.
Teknik Not Endekste taranmıyor
17. Bağdatlı M., BELLİTÜRK K., Jabbari A., Possible Effects on Soil and Water Resources Observed in Nevşehir Province in Long Annual Temperature and Rainfall Changing, Eurasian Journal of Forest Science, vol. 3, pp. 19-27, 2015.
Özgün Makale Erişim Linki
18. BAĞDATLI M. C., BELLİTÜRK K., The Importance and Role of Irrigation Water Quality in Agricultural Production, Ecronicorn Agriculture, vol. 2, pp. 514-519, 2015.
Endekste taranmıyor
19. SÖZÜBEK B., BELLİTÜRK K., sağlam m. t., Effect of Zinc Application on Cadmium Uptake of Maize Grown in Alkaline Soil, Communications in Soil Science and Plant Analysis, vol. 46, pp. 1244-1248, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
20. BELLİTÜRK K., Görres J., DS R., Kunkle J., Can commercial mulches be reservoirs of invasive earthworms? Promotion of ligninolytic enzyme activity and survival of Amynthas agrestis (Goto and Hatai, 1899), Applied Soil Ecology, vol. 87, pp. 27-31, 2015.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
21. BELLİTÜRK K., Shrestha P., Görres J., The Importance of Phytoremediation of Heavy Metal Contaminated Soil Using Vermicompost for Sustainable Agriculture, Rice Research: Open Access, vol. 3, 2015.
Özgün Makale Erişim Linki
22. Görres H. J., BELLİTÜRK K., Erin K., Failure of an Amynthas agrestis (Goto & Hatai 1899) (Oligochaeta: Megascolecidae) Population to Expand its Range within a Sugar Maple (Acer saccharum) Stand, Megadrilogica, vol. 17, pp. 7-13, 2014.
Özgün Makale Web of Science is Thomson Reuters, BIOSIS and Biol. Abstracts
23. AKDEMİR B., Ungor M., SAĞLAM N., Aydogdu B., BELLİTÜRK K., Kesici E., Altınkaradag A., Urusan A., DEVELOPMENT OF A PRECISION FARMING SYSTEM FOR TURKISH FARMERS, Acta Horticulturae, pp. 301-308, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
24. SÖZÜBEK B., BELLİTÜRK K., Sağlam M. T., Cadmium and Zinc Accumulation in Maize Influenced by Zinc Fertilizer in Cadmium Polluted Soil, Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, pp. 1407-1412, 2014.
Özgün Makale
25. Görres J., BELLİTÜRK K., DS R., Mortality Pattern Relative to Size Variation within Amynthas Agrestis (Goto & Hatai 1899) (Oligochaeta: Megascolecidae) Populations in the Champlain Valley of Vermont, USA, Megadrilogica, vol. 16, pp. 9-14, 2014.
Özgün Makale Web of Science is Thomson Reuters, BIOSIS and Biol. Abstracts
26. Aydoğan F., BELLİTÜRK K., Sağlam M. T., Edirne İlindeki Bazı Sulama Suyu Kaynaklarının Tuzluluk ve Ağır Metal İçeriklerinin Tespiti, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 11, pp. 27-37, 2014.
Özgün Makale Cabi, Agris/Caris, Ulakbim, Doaj, Ebsco
27. BELLİTÜRK K., Şinik E., Görres H. J., KARAKAŞ Ö., Evaluation of the Aluminium Content of Acidic Topsoil in the Province of Edirne/Turkey, EC Agriculture, vol. 1, pp. 1-6, 2014.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
28. KARABULUT Ö., B. K., Farklı Magnezyum Kaynaklarının Asit Topraklarda Yetiştirilen Mısır Bitkisinin Potasyum-Kalsiyum-Magnezyum İçeriğine Etkisi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 10, pp. 83-91, 2013.
Özgün Makale Erişim Linki
29. SAVCI S., BELLİTÜRK K., Assesment of Irrigation Water Quality of Some Provinces of Turkey, International Journal of Modern Engineering Research, vol. 3, pp. 19-22, 2013.
Özgün Makale
30. BELLİTÜRK K., Edirne İli Uzunköprü İlçesi Tarım Topraklarının Beslenme Durumlarının Belirlenmesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 8, pp. 8-15, 2011.
Özgün Makale Erişim Linki
31. Belliturk K., S. C., A. B., S. C. B., S. B., Determination of Spatial Variability in Olive Production Part II-Leaf, Bulgarian Journal of Agricultural Sciences, vol. 16, pp. 713-718, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
32. Belliturk K., S. C., A. B., S. C. B., Determination of Spatial Variability in Olive Production Part I-Soil, Bulgarian Journal of Agricultural Sciences, vol. 16, pp. 468-475, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
33. Belliturk K., D. F., S. B., Y., F., Ammonium Sulfate Transformation Rate in Turkey Soils, Bulgarian Journal of Agricultural Sciences, vol. 15, pp. 352-359, 2009.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
34. BELLİTÜRK K., SÖZÜBEK B., The Effect of Zinc Application on the Yield and Zinc Uptake of Maize in Xerochrept and Haploxeralf Soils, Agricultural Science and Technology, vol. 1, pp. 91-94, 2009.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
35. BELLİTÜRK K., Sağlam M., Kutlu A., Piyasada Saksı Toprağı Adı Altında Satılan Çeşitli Torf Örneklerinin Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Karşılaştırılması, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 6, pp. 25-31, 2009.
Özgün Makale
36. BELLİTÜRK K., Danışman F., SÖZÜBEK B., Tekirdağ Yöresindeki Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri ile Mineralizasyon Kapasiteleri Arasındaki İlişkiler, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 22, pp. 141-147, 2009.
Özgün Makale
37. BELLİTÜRK K., Danışman F., BALDAN PAKDİL N., Yılmaz F., Evaluation of Phosphorus Status of Thrace Region Soils and Suitability of Different Chemical Methods Used to Determine Plant Available Soil Phosphorus of These Soils, Bulgarian Journal of Agricultural Sciences, vol. 13, pp. 489-497, 2007.
Özgün Makale
38. Varol F., BELLİTÜRK K., Sağlam M., Tekirdağ İli Sulama Sularının Özellikleri, Tarım Bilimleri Dergisi, vol. 11, pp. 391-396, 2005.
Özgün Makale
39. AKDEMİR B., BELLİTÜRK K., ŞİŞMAN C. B., Blackmore S., Spatial Distribution in a Dry Onion Field (A Precision Farming Application in Turkey), Journal of Central European Agriculture, vol. 6, pp. 211-222, 2005.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
40. BELLİTÜRK K., Sağlam m. T., Tekirdağ İli Topraklarının Mineralize Olan Azot Miktarları İle Mineralizasyon Kapasiteleri Üzerinde Bir Araştırma, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 2, pp. 89-101, 2005.
Özgün Makale Erişim Linki
41. Belliturk K., S. M. T., A Research on the Urea Hydrolysis Rate in the Soils of Turkey, Pakistan Journal of Biological Sciences, vol. 8, pp. 446-449, 2005.
Özgün Makale Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. SOLMAZ Y., BELLİTÜRK K., ADİLOĞLU S., ADİLOĞLU A., Vermikompost Uygulamasının Domates Bitkisinin (Lycopersicon esculentim L.) Besin Elementi Miktarları Üzerindeki Etkisi, Tarım ve Mühendislik, cilt 118, ss. 46-50, 2017.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
2. Açıkbaş B., BELLİTÜRK K., Vermikompostun 5BB/Trakya İlkeren Aşı Kombinasyonundaki Asma Fidanlarının Kök Gelişimine Etkisi, Çukurova tarım ve gıda bilimleri dergisi, cilt 31, ss. 179-184, 2016.
Özgün Makale
3. Açıkbaş B., BELLİTÜRK K., Vermikompostun Trakya İlkeren/5BB Aşı Kombinasyonundaki Asma Fidanlarının Bitki Besin Elementi İçeriklerine Etkisi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 13, ss. 131-138, 2016.
Özgün Makale Ulakbim, Ebsco, Cabi, Doaj, Agris/Caris Erişim Linki
4. BELLİTÜRK K., Bağdatlı M., Fidancı S., Tarımsal Üretimde Toprakların Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesinin Önemi: Tekirdağ İli Malkara İlçesi Örneği, Kimya ve Sanayi Dergisi, cilt 1, ss. 42-54, 2015.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
5. BELLİTÜRK K., Görres J. H., BAĞDATLI M. C., GÖÇMEZ S., Turan H. S., Eker M., Aslan S., Zeytin Budama Atıklarının Vermikompost Olarak Değerlendirilmesi: Mikro Elementler, Tarım Vizyon Dergisi, cilt 1, ss. 7-12, 2015.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
6. BELLİTÜRK K., Görres J., Bağdatlı C., GÖÇMEZ S., Turan H., Eker M., Aslan S., Zeytin Budama Atıklarının Vermikompost Olarak Değerlendirilmesi: Mikro Elementler., Tarım Vizyon Dergisi, cilt 1, ss. 7-12, 2015.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
7. BELLİTÜRK K., Zahmacıoğlu A., Şerif E., Top M., Kağıt Atıklarının Vermikompost (Solucan Gübresi) Yapılarak Değerlendirilmesi Projesi, Trakya Toprak Verimli Toprakların Dergisi, cilt 1, ss. 21-24, 2015.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
8. BELLİTÜRK K., SÖZÜBEK B., Tarla Tarımı Yapılan Toprakların Meyve Yetiştiriciliğine Uygunluğunun Araştırılması: Yeşilsırt Köyü Örneği, Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt 2, ss. 88-99, 2014.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
9. BELLİTÜRK K., Aslan S., Eker M., Ekosistem Mühendisleri Diye Adlandırılan Toprak Solucanlarından Elde Edilen Vermikompostun Bitkisel Üretim Açısından Önemi, Hasad (Bitkisel Üretim), cilt 29, ss. 84-87, 2013.
Endekste taranmıyor
10. SÖZÜBEK B., BELLİTÜRK K., Sağlam m. t., Asit Toprağa Uygulanan Çinkonun Mısır Bitkisine Geçen Kadmiyum Miktarına Etkisi., Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi, cilt 4, ss. 102-107, 2013.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
11. BELLİTÜRK K., BAĞDATLI M. C., POLAT S., METİNOĞLU M., BAÇ A., Kanarya G., Karabulut Ö., Sulama Suyu Örneklerinde Belirlenen Bazı Makro ve Mikro Elementlerin Çevre Kirliliği Açısından İki Farklı Dönemdeki Değişim Seyri: Kırklareli İli Örneği, Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi, cilt 4, ss. 82-93, 2013.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
12. BELLİTÜRK K., KARAKAŞ Ö., Arabacı O., Kocaman P., Gür B., Çeltik Tarımı Yapılan Toprakların Beslenme Durumlarının Belirlenmesi: İpsala ve Meriç Örneği, Sarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi, cilt 14, ss. 187-196, 2012.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
13. BELLİTÜRK K., Şinik E., KARAKAŞ Ö., Edirne İlindeki Asit Karakterli Toprakların Beslenme Durumlarının İncelenmesi., Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi, cilt 14, ss. 207-215, 2012.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
14. Sağlam M. T., Çullu E. Z., BELLİTÜRK K., İki Farklı Tekstüre Sahip Toprakta Leonardit Organik Materyalinin Mısır Bitkisinin Azot Alımına Etkisi, Sarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi, cilt 14, ss. 383-391, 2012.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
15. BELLİTÜRK K., Trakya Bölgesi Topraklarının Azot-Fosfor-Potasyum Bakımından İncelenmesi, Hasad (Bitkisel Üretim), cilt 24, ss. 102-106, 2008.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
16. Sağlam M. T., BELLİTÜRK K., Hazinedar N., Danışman F., Kapıdağ Yarımadası Zeytinliklerinin Beslenme Durumu, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 22, ss. 118-123, 2008.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
17. BELLİTÜRK K., Danışman F., YILMAZ F., Üre Uygulamasının Topraklarda Amonyum ve Nitrat Oluşumuna Etkisi, On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 22, ss. 64-72, 2007.
Özgün Makale
18. Danışman F., BELLİTÜRK K., Yapraktan Beslenme, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 11, ss. 7-12, 2007.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
19. Sağlam M. T., BELLİTÜRK K., Su Kirliliği ve Toprak Üzerindeki Etkisi, Alatarım, cilt 2, ss. 46-49, 2003.
Endekste taranmıyor
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. BELLİTÜRK K., Kır D., Çelikadam S., Toprak Islahında Organik Maddenin Önemi: Ziya Organik Tarım İşletmeleri A.Ş. Uzunköprü Örneği, Uzunköprü Ticaret Borsası Yıllık Faaliyet Raporu-2017, cilt 1, ss. 39-45, 2018.
Özgün Makale
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. BELLİTÜRK K., Tarım Toprakları İçin Toprak Analizleri ve Gübrelemenin Önemi, Yayın Yeri: Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 2012.
Ders Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. BELLİTÜRK K., GÖÇMEZ S., Turan H. S., BAĞDATLI M. C., ÜSTÜNDAĞ Ö., The Evaluation of Olive Pruning Waste as a Vermicompost: Macro Elements, International Congress of Agriculture, Environment and Health (26.10.2018-28.10.2018).
Tam metin bildiri Erişim Linki
2. SOLMAZ Y., BELLİTÜRK K., ADİLOĞLU S., ADİLOĞLU A., An Overview of the Importance of Vermicompost in Sustainable Agriculture, International Eurasian Congress on Natural Nutrition Healthy Life (12.07.2018-15.07.2018).
Tam metin bildiri
3. BELLİTÜRK K., Eryüksel S., The Effect of Solid Vermicompost Applications on the Content of Leaf Mineral Matter of Onion (Allium cepa L.) and Garlic (Allium sativum L.)., International Eurasian Congress on Natural Nutrition Healthy Life (12.07.2018-15.07.2018).
Tam metin bildiri
4. BELLİTÜRK K., Görres J. H., Turan H. S., GÖÇMEZ S., SOLMAZ Y., ÜSTÜNDAĞ Ö., ADİLOĞLU A., Vermicompost Use in Olive Nursery Farming, International Eurasian Congress on Natural Nutrition Healthy Life (12.07.2018-15.07.2018).
Tam metin bildiri
5. Kaya H., BELLİTÜRK K., Determination of Some Element Contents of Cow Manure Which is Collected from Tekirdag Province and Agricultural Evaluation, International Agricultural Science Congress (09.05.2018-12.05.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
6. KUZUCU M., Güneş A., BELLİTÜRK K., BARAN M. F., The Effect of Fertilisation on Productivity of Pistachio (Pistachio vera L.) under Dry Conditions., International Agricultural Science Congress (09.05.2018-12.05.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
7. YILMAZ K., BELLİTÜRK K., Vermicomposting of Horse Dung Using Eisenia foetida (Sav.)., ). International Agricultural Science Congress (09.05.2018-12.05.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
8. AKDEMİR B., SAĞLAM C., BELLİTÜRK K., MAKARACI A. Z., URUSAN A. Y., Atar E. S., Effect of Spatial Variability on Fertiliser Requirement for Olive Orchard Cultivated for Oil Production, XIX. World Congress of CIGR (22.04.2018-25.04.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
9. AKDEMİR B., SAĞLAM C., BELLİTÜRK K., MAKARACI A. Z., ŞENER M., URUSAN A. Y., Atik M., Effect of Variable Rate Fertilisation on Yield and Ferliser Requirement of Table Olive, XIX. World Congress of CIGR (22.04.2018-25.04.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
10. BAĞDATLI M. C., BELLİTÜRK K., KARATEPE A., Determination of Some Parameters in Irrigation Water Resources and GIS Mapping in Nevşehir Province of Turkey, 4th International Türk-Pak Conference on Chemical Sciences (ITPCSS 2017) (26.10.2017-28.10.2017).
Özet bildiri
11. BAĞDATLI M. C., BELLİTÜRK K., KARATEPE A., Determination of some parameters in irrigation water resources and GIS mapping in Nevşehir province of Turkey, 4th International Türk-Pak Conferenre Chemical Sciences (ITPCCS 2017) (26.10.2017-28.10.2017).
Özet bildiri
12. Zahmacıoğlu A., Ahi Y., BELLİTÜRK K., Determination of Vermicompost and Ammonium Nitrate Applications Effectiveness on Broccoli with Soil and Leaf Analyses, VII International Scientific Agriculture Symposium (Agrosym 2017) (05.10.2017-08.10.2017).
Özet bildiri
13. SOLMAZ Y., ADİLOĞLU A., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., BELLİTÜRK K., ADİLOĞLU S., Artan Miktarlarda Mikoriza Uygulamalarının Bebek Havuç (Daucus carota L.) Bitkisinin Bazı Makro Element Beslenmesi Üzerine Etkileri, International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development (sky 2017) (21.09.2017-24.09.2017).
Özet bildiri
14. YILMAZ K., BELLİTÜRK K., Hayvancılık İşletmelerindeki Atık Yönetimi Uygulamalarının Tarla Tarımı Üzerine Etkileri: Derleme, International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development (sky 2017) (21.09.2017-24.09.2017).
Özet bildiri
15. Çaktü E., Cebbar G., Akyol Ö., BELLİTÜRK K., Vermikompost Teknolojisinde Rivo’xxs Hasat Sistemi ve Avantajları, International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development (sky 2017) (21.09.2017-24.09.2017).
Özet bildiri
16. Açıkbaş B., BELLİTÜRK K., VermikompostunTrakya İlkeren/5BB Aşı Kombinasyonundaki Asma Fidanlarının (Vitis vinifera L.) Sürgün Gelişimine Etkisi, International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development (sky 2017) (21.09.2017-24.09.2017).
Tam metin bildiri
17. Erdil A., BELLİTÜRK K., The Assessment of Sheep Manure as Vermicompost, 8th Balkan Animal Science Conference Balnimalcon 2017 (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
18. Barlas N. T., Cönkeroğlu B., Ünal G., BELLİTÜRK K., The Evaluation of Cow Manure as a Vermicompost: The Case of Wheat (Triticum vulgaris L.) Experiment, 8th Balkan Animal Science Conference Balnimalcon 2017 (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
19. YILMAZ K., BELLİTÜRK K., ŞAMLI H. E., Use of Earthworm Powder for Animal Feeding: A Review, 8th Balkan Animal Science Conference Balnimalcon 2017 (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
20. Barlas N. T., BELLİTÜRK K., The Importance of Vermicompost on Converting Fertilization System from Chemical to Organic in Turkey, The 3rd International Symposium on Euroasian Biodiversity (SEAB) 2017 (05.07.2017-08.07.2017).
Özet bildiri
21. AKDEMİR B., SAĞLAM C., BELLİTÜRK K., MAKARACI A. Z., ÜRÜŞAN A. Y., ATAR E. S., EFFECT OF SPATIAL VARIABILITY ON FERTILISER REQUIREMENT OF OLIVE ORCHARD CULTIVATED FOR OIL PRODUCTION, INTERNATIONAL U.A.B. – B.EN.A. CONFERENCE - ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (25.05.2017-27.05.2017).
Özet bildiri
22. BELLİTÜRK K., BAĞDATLI M. C., Baki P., The Importance of Soil Analysis in Protected Vegetable Production: The Case Study of Antalya Province, Kumluca District in Turkey, International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF) (15.05.2017-17.05.2017).
Özet bildiri
23. BELLİTÜRK K., New Developments in Agricultural Resource Management: The Case of Vermicompost and its Some Applications in Turkey, International Conference: Advances in Agricultural Resource Management (ICARM-2017) (05.04.2017-07.04.2017).
Özet bildiri
24. Aslam Z., Khan A., Khaliq A., Bashir S., Saqib Z. A., Niazi N. K., BELLİTÜRK K., Bibi I., Ullah R., Zaman Q. U., Jalal M., Muhammad P., Vermicompost: A Resource Conserving PRoduct for ORganic Solid Waste Management, International Conference: Advances in Agricultural Resource Management (05.04.2017-07.04.2017).
Özet bildiri
25. ADİLOĞLU S., BELLİTÜRK K., ADİLOĞLU A., SOLMAZ Y., ŞATANA A., The Effect of Vermicompost Applications on Some Micro Nutrient Element (Fe, Cu, Zn, Mn) Contents of Cucumber (Cucumis sativus L.) Plant, Euro Soil İstanbul 2016 (16.10.2016-21.10.2016).
Özet bildiri
26. BELLİTÜRK K., ADİLOĞLU S., SOLMAZ Y., ADİLOĞLU A., The Effect of Vermicompost on Macro Plant Nutritions of Pepper (Capsicum annuum L.), Euro Soil İstanbul 2016 (16.10.2016-21.10.2016).
Özet bildiri
27. BELLİTÜRK K., ADİLOĞLU S., SOLMAZ Y., ADİLOĞLU A., The Effect of Vermicompost on Nutritional Status of Cucumber (Cucumis sativus L.): Macro Elements, Uluslararası Katılımlı Türkiye Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Kongresi 2016 (14.04.2016-17.04.2016).
Özet bildiri
28. ADİLOĞLU S., BELLİTÜRK K., SOLMAZ Y., ADİLOĞLU A., The Effect of Vermicompost on Soil Fertility of Pepper (Capsicum annuum L.) Growth: Micro Plant Nutritions, Uluslararası Katılımlı Türkiye Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Kongresi 2016 (14.04.2016-17.04.2016).
Özet bildiri
29. AKDEMİR B., SAĞLAM C., BELLİTÜRK K., MAKARACI A. Z., ŞENER M., Uruşan A. Y., Atik M., Precision Farming in Olive Production. Joint International Conference on Intelligent Agriculture, Joint International Conference on Intelligent Agriculture (27.09.2015-30.09.2015).
Özet bildiri
30. görres j., Gilker R., Collby J., BELLİTÜRK K., Compaction Mitigation Potential of Biotillage and Subsurface Tillage in Dairy Pasture Soils, International Conference on Civil and Environmental Engineering, Cappadocia (ICOCEE) (20.05.2015-23.05.2015).
Tam metin bildiri
31. BELLİTÜRK K., Görres J., Turan H., GÖÇMEZ S., Bağdatlı C., Eker M., Aslan S., Environmental Quality of Compost: Can Composting Earthworms (Eisenia fetida) Help Manage Compost Nutrient Ratios?, International Conference on Civil and Environmental Engineering, Cappadocia (ICOCEE) (20.05.2015-23.05.2015).
Tam metin bildiri
32. BELLİTÜRK K., Görres J. H., Turan H. S., GÖÇMEZ S., BAĞDATLI M. C., Eker M., Aslan S., The Evaluation of Olive Pruning Waste as a Vermicompost Feedstock, Grand Challenges, Great Solutions International Annual Meeting. ASA, CSSA, SSSA Annual Meeting (02.11.2014-05.11.2014).
Özet bildiri Erişim Linki
33. BELLİTÜRK K., BAĞDATLI M. C., POLAT S., METİNOĞLU M., BAÇ A., Kanarya G., Karabulut Ö., Irrigation Water Resourches Found in Kırklareli Region Evaluation of Heavy Metals, ICWEE’2013 (Procedings of the Second International Conference on Water, Energy and the Environment) (21.09.2013-24.09.2013).
Özet bildiri
34. Görres J. H., BELLİTÜRK K., Balancing Vermicomposting Benefits with Conservation of Soil and Ecosystems at Risk of Earthworm Invasions, VIII. International Soil Science Congress “Land Degradataion and Challenges in Sustainable Soil Management (15.05.2012-17.05.2012).
Tam metin bildiri
35. BELLİTÜRK K., KARAKAŞ Ö., The Assesment of Potassium Contents of Tekirdag Province Soils That Differ in pH Levels, International Symposium on Soil Management and Potash Fertilizer Uses in West Asia and North Africa Region (22.11.2010-25.11.2010).
Tam metin bildiri
36. AKDEMİR B., SAĞLAM N., BELLİTÜRK K., Aydoğdu B., Development of a Variable Rate Controller for Centrifugal Fertiliser Spreaders, Proceedings of the 4th International Symposium on Intelligent Information Technology in Agriculture (ISIITA) (26.10.2007-29.10.2007).
Tam metin bildiri
37. Sağlam M. T., Tok H. H., ADİLOĞLU A., ALBUT S., BELLİTÜRK K., ÖNER N., Kaya G., An Investigation on the Determination of Tendency. of Differences in pH Value, Phosphorus, Potassium and Organic Matter Content of Soils Taken From Thrace Region Between 1985 and 1998, 2nd. International Symposium on New Technologies for Environmental and Agro-Applications (18.10.2000-20.10.2000).
Tam metin bildiri
38. BELLİTÜRK K., Sağlam M. T., ADİLOĞLU A., A Research on the Determination of Nutrition Status of Vineyards in Tekirdag Region, 2nd. International Symposium on New Technologies for Environmental and Agro-Applications (18.10.2000-20.10.2000).
Tam metin bildiri
39. ADİLOĞLU A., BELLİTÜRK K., The Effect of Reaction Time on Phosphorus Fixation in the Soils of Thrace Region, 2nd. International Symposium on New Technologies for Environmental and Agro-Applications (18.10.2000-20.10.2000).
Tam metin bildiri
40. ADİLOĞLU A., BELLİTÜRK K., An Investigation on Some Nutrient Elements of the Soils Containing High Level of Phosphorus and in Which Sunflower and Wheat are Grown in Thrace Region, Proceedings of International Symposium on Desertification (13.06.2000-17.06.2000).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. AKDEMİR B., SAĞLAM C., BELLİTÜRK K., MAKARACI A. Z., ŞENER M., Türen N., Üngör M. G., Atar E. S., Özyürüyen L., URUSAN A. Y., Atik M., Zeytinde Hassas Tarım, 31. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi (05.09.2018-07.09.2018).
Özet bildiri
2. BELLİTÜRK K., Sürdürülebilir Tarımsal Üretimde Katı Atık Yönetimi İçin Vermikompost Teknolojisi, 7. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi (12.10.2015-15.10.2015).
Tam metin bildiri Erişim Linki
3. VARIŞ S., Bal U., Erdem Y., BELLİTÜRK K., ALTINTAŞ S., İnal O., Gökgöz A., İnorganik ve Organik Maddeler Karıştırılmış Cibrenin Fide Üretiminde ve Topraksız Tarımda Yetiştirme Ortamı Olarak Kullanım Olanakları, Türkiye 10. Sebze Tarımı (02.09.2014-04.09.2014).
Tam metin bildiri
4. ARIN L., BELLİTÜRK K., Yuvauç Ç., Sebze Rezene (Foeniculum vulgare var. azoricum)’nin Bazı Makro ve Mikro Besin Elementi İçeriği, Türkiye 9. Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu (12.09.2012-14.09.2012).
Tam metin bildiri
5. Sağlam M. T., Çullu E. Z., BELLİTÜRK K., İki Farklı Tekstüre Sahip Toprakta Leonardit Organik Materyalinin Mısır Bitkisinin Azot Alımına Etkisi, Uluslararası Katılımlı I. Ulusal Humik Madde Kongresi (06.06.2012-09.06.2012).
Sözlü Bildiri
6. ADİLOĞLU A., ADİLOĞLU S., BELLİTÜRK K., SÜMER A., KARAKAŞ Ö., gönülsüz e., SARI H., Tekirdağ İli Kıyı Şeridi Topraklarında Ağır Metal Kirliliği, Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu (17.11.2011-20.11.2011).
Tam metin bildiri
7. BELLİTÜRK K., Soytürk Ö., Aydoğan F., Coşkun D., Alpaydın E., Özel S., Sivrikaya N., Edirne İli Havsa İlçesi Tarım Topraklarında Gübreleme-Çevre İlişkisinin İncelenmesi, I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu (26.10.2011-28.10.2011).
Tam metin bildiri
8. BAÇ A., METİNOĞLU M., BELLİTÜRK K., Yanlış Gübrelemenin Çevre ve İnsan Sağlığı İle İlişkisi, Rumeli Buluşması I. Sağlıkta Yeni Yönelimler Sempozyumu (10.03.2011-12.03.2011).
Tam metin bildiri
9. BELLİTÜRK K., Çullu E. Z., Organik Tarımda Leonardit Kullanımının Önemi, Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu (28.06.2010-01.07.2010).
Tam metin bildiri
10. Sağlam M. T., BELLİTÜRK K., Avukatoğlu G., PAŞA C., Tekirdağ İlinde Bulunan Asit Topraklarda Yetiştirilen Mısır Bitkisine Uygulanan Farklı Dozlardaki Kirecin Potasyum Alımına Etkisi, Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu (28.06.2010-01.07.2010).
Tam metin bildiri
11. BELLİTÜRK K., Tekirdağ Koşullarında Buğday Yetiştirilen Toprakların Mikro Besin Elementleri ve Ağır Metal İçeriklerinin Saptanması, Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi (Uluslararası Katılımlı) (05.09.2005-09.09.2005).
Tam metin bildiri
12. Sağlam M. T., ADİLOĞLU A., BELLİTÜRK K., Buğday Bitkisine Farklı Zamanlarda Uygulanan Azotlu Gübrenin Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkisi, 3. Ulusal Gübre Kongresi (11.10.2004-13.10.2004).
Tam metin bildiri
13. Sağlam M. T., Tok H. H., ADİLOĞLU A., ALBUT S., BELLİTÜRK K., ÖNER N., Kaya G., Edirne ve Kırklareli İllerinde 1985-1998 Yılları Arasında Toprakların pH Değerleri ile Potasyum (K), Fosfor (P) ve Organik Madde Düzeylerindeki Değişime İlişkin Eğilimin Tespiti Üzerine Bir Araştırma, Trakya Toprak ve Su Kaynakları Sempozyumu (24.05.2001-27.05.2001).
Tam metin bildiri
14. ADİLOĞLU A., BELLİTÜRK K., Trabzon Yöresinde Fındık Yetiştirilen Asit Topraklara Farklı Miktarlarda Kireç Uygulamasının Yarayışlı Mikrobesin Elementleri Üzerine Etkisi, Karadeniz Bölgesi Tarım Sempozyumu (04.01.1999-05.01.1999).
Tam metin bildiri
15. ADİLOĞLU A., Güler M., BELLİTÜRK K., Hayrabolu Yöresinde Şeker Pancarının Bazı Makro ve Mikro Besin Elementleri Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma, V. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi (20.10.1998-22.10.1998).
Tam metin bildiri
16. ADİLOĞLU A., BELLİTÜRK K., Trabzon İli Fındık Bahçe Topraklarının Besin Elementleri Düzeyleri ve Bunların Bazı Toprak Özellikleri ile İlişkileri, Doğu Anadolu Tarım Kongresi (14.09.1998-18.09.1998).
Tam metin bildiri
17. Sağlam M. T., Tok H. H., ADİLOĞLU A., ÖNER N., DEMİRKIRAN A. R., BELLİTÜRK K., Trakya Bölgesi´nden Alınan Bazı Toprak Örneklerinde Çeşitli Gübrelerden Ortaya Çıkan NH3 Şeklindeki Azot Kayıpları Üzerinde Bir Araştırma, I. Trakya Toprak ve Gübre Sempozyumu Tebliği (20.10.1997-22.10.1997).
Tam metin bildiri
18. Sağlam M. T., Tok H. H., ADİLOĞLU A., DEMİRKIRAN A. R., BELLİTÜRK K., Trakya Bölgesi´nden Alınan Bazı Toprak Örneklerinin Elverişli Fe, Cu, Zn ve Mn Kapsamları Üzerinde Bir Araştırma, I. Trakya Toprak ve Gübre Sempozyumu Tebliği (20.10.1997-22.10.1997).
Tam metin bildiri
Editörlükler
1. Rice Research: Open Access, Yayın Yeri: Omics International (01.01.2017-).
Uluslararası Dergi Index copernicus, google scholar, open j gate, ebsco a-z, refseek, academic keys, virtual library of biology, electronic journals library, swb online catalog
2. Rice Research: Open Access, Yayın Yeri: Omics International, Editör (02.02.2015-).
Uluslararası Dergi Erişim Linki
3. Advances in Plant & Agriculture Research., Yayın Yeri: MedCrave Group, Yrd. Editör (05.08.2014-).
Uluslararası Dergi Erişim Linki
4. Agricultural Research & Technology, Yayın Yeri: Juniper Publishers, Yrd. Editör (17.12.2015-).
Uluslararası Dergi Endekste taranmıyor Erişim Linki
5. American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences, Yayın Yeri: idosi, Yayın Kurulu Üyeliği (01.01.2006-).
Uluslararası Dergi Erişim Linki
6. Avrasya Terim Dergisi, Yayın Yeri: Open Journal Systems, Yrd. Editör (11.06.2015-).
Uluslararası Dergi Endekste taranmıyor Erişim Linki
7. Cell and Developmental Biology, Yayın Yeri: Omics Publishing Group, Yrd. Editör (02.02.2015-).
Uluslararası Dergi Erişim Linki
8. Current Agriculture Research Journal, Yayın Yeri: Enviro Publishing, Yayın Kurulu Üyeliği (01.06.2015-).
Uluslararası Dergi
9. EC Agriculture Journal, Yayın Yeri: Ecronicorn (20.10.2014-).
Uluslararası Dergi Endekste taranmıyor Erişim Linki
10. Eurasian Journal of Forest Science, Yayın Yeri: Eurasscience Journals Istanbul University Faculty of Forestry, Yrd. Editör (04.06.2015-).
Uluslararası Dergi Endekste taranmıyor Erişim Linki
11. Global Advanced Research Journal of Agricultural Science, Yayın Yeri: Global Advanced Research Journals, Editör (02.01.2012-).
Uluslararası Dergi Erişim Linki
12. International Journal of Research Studies in Agricultural Sciences, Yayın Yeri: Academician Research Center-ARC Publications, Yrd. Editör (27.08.2015-).
Uluslararası Dergi Erişim Linki
13. Journal of Rice Research: Open Access, Yayın Yeri: Omics Publishing Group (02.02.2015-).
Uluslararası Dergi Erişim Linki
14. Uluslararası Hakemli Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, Yayın Yeri: Bins Medya, Yrd. Editör (18.08.2015-).
Uluslararası Dergi Endekste taranmıyor Erişim Linki
15. World Journal of Agricultural Sciences, Yayın Yeri: idosi, Yayın Kurulu Üyeliği (01.01.2006-).
Uluslararası Dergi Erişim Linki
16. Kimya ve Sanayi Dergisi, Yayın Yeri: Türkiye Kimya Derneği, Yayın Kurulu Üyeliği (08.10.2014-).
Ulusal Dergi Endekste taranmıyor Erişim Linki
17. Tarım Vizyon Dergisi, Yayın Yeri: RCA Global (20.07.2015-).
Ulusal Dergi Endekste taranmıyor Erişim Linki
18. Trakya Toprak Verimli Toprakların Dergisi, Yayın Yeri: Polmen Yayıncılık (06.01.2014-01.12.2015).
Ulusal Dergi Endekste taranmıyor
Yayın Hakemlikleri
1. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi
2. Derim Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi Tübitak Ulakbim, doaj, open aire, FAO, google akademik
3. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:2.
Ulusal Dergi CAB
4. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi Ulakbim, EbscoHost, CrossRef, Google Akademik
Ulusal Projeler
1. Artan Miktarlarda Leonardit Ve çiftlik Gübresi Uygulamalarının çavdar secale Cereale L Bitkisinin Gelişimi Ve Bazı Bitki Besin Elementi ıçerikleri üzerine Etkisi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 26.07.2016-01.08.2017.
2. Artan Miktarlarda Leonardit ve Çiftlik Gübresi Uygulamalarının Çavdar Secale cereale L Bitkisinin Gelişimi ve Bazı Bitki Besin Elementi İçerikleri Üzerine Etkisi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 26.07.2016-Devam Ediyor.
3. Nevşehir İlinde Yoğun Tarımsal Üretim Yapılan Alanlardaki Sulama Suyu Kaynakları İle Tarım Topraklarındaki Bazı Ağır Metallerin Belirlenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Ortamında Haritalanması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 04.05.2016-20.12.2017.
4. Nevşehir İlinde Yoğun Olarak Tarımsal Üretim Yapılan Alanlardaki Sulama Suyu Kaynakları İle Tarım Topraklarındaki Ağır Metallerin Belirlenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Ortamında Haritalanması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.03.2016-Devam Ediyor.
5. Zeytin Fidanı Yetiştiriciliğinde Vermikompost Kullanımı, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 17.02.2016-20.06.2017.
6. Zeytin Fidanı Yetiştiriciliğinde Vermikompost Kullanımı, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 17.02.2016-Devam Ediyor.
7. Bilecik İli Arazi Kullanımındaki Zamansal Değişimin Uydu Görüntüleri Yardımıyla Belirlenmesi., Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.08.2014-03.05.2016.
8. Kağıt Atıklarının Solucan Gübresi Yapılarak Değerlendirilmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi ise), 13.01.2014-20.06.2014.
9. Farklı Oranlarda Vermikompost Uygulamasının Bazı Sebzelerin Besin Elementi İçerikleri Üzerine Olan Etkileri, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 08.11.2013-03.02.2016.
10. Zeytin Bitki Artıkları-Ahır Gübresi-Kum Karışımı İle Yapılacak Olan Vermikompostun Tarımda Kullanılabilirliğinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Koordinatörü, 02.05.2013-02.02.2014.
11. Zeytin Bahçeleri İçin Değişken Düzeyli Gübreleme Yapan Gübre Dağıtma Makinası Geliştirilmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 15.10.2012-15.02.2016.
12. Yozgat ve Tekirdağ İllerinde Bulunan Önemli Sulama Kaynaklarındaki Olası Tarımsal Kaynaklı Nitrat ve Fosfor Kirliliklerinin Tespiti ve Karşılaştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 26.01.2012-27.09.2013.
13. Kırklareli Yöresindeki Sulama Suyu Kaynaklarında Bulunan Bazı Makro ve Mikro Elementlerin Tarımsal Açıdan Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Koordinatörü, 01.07.2011-25.01.2013.
14. Otomatik Toprak Örnekleme Makinesinin Geliştirilmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.06.2011-08.11.2013.
15. Tekirdağ İlindeki Fabrikaların Yakınındaki Tarım Alanlarında Oluşturduğu Toprak Kirliliği ve Bu Kirliliğin İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkisi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.06.2011-Devam Ediyor.
16. Tekirdağ İlindeki Fabrikaların Çevresindeki Tarım Alanlarında Oluşturduğu Toprak Kirliliği ve Bu Kirliliğin İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 03.05.2011-18.04.2017.
17. Edirne İlinde Bulunan Asit Karakterli Toprakların Bitki Besin Elementleri ve Ağır Metal İçeriklerinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Koordinatörü, 01.06.2010-01.06.2011.
18. Tekirdağ Yöresinde Farklı pH Değerlerine Sahip Topraklarda Yetişen Mısır Bitkisinde Çinko-Kadmiyum Etkileşimi Üzerine Bir Araştırma, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.05.2009-01.05.2010.
19. İnorganik ve Organik Maddeler Karıştırılmış Cibrenin Fide Üretiminde ve Topraksız Tarımda Yetiştirme Ortamı Olarak Kullanım Olanakları, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.12.2008-01.12.2009.
20. Tekirdağ Topraklarında Üre Hidrolizi Üzerinde Bir Araştırma, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 10.07.2003-29.03.2005.
Ödüller
1. , 1996.
Üyelikler
APCBEES (Asia-Pacific Chemical, Biological & Environmental Engineering Society), Senior Member, Üye, 2014-.
Soil Science Society of America (SSCA), Üye, 2014-.
TMMOB, Ziraat Mühendisleri Odası Tekirdağ İl Denetçiliği, Üye, 2006-2008.
TMMOB, Ziraat Mühendisleri Odası Tekirdağ İl Denetçiliği, Üye, 2004-2006.
Toprak İlmi Derneği, Üye, 2003-.
B.EN.A (Balkan Environmental Association), Üye, 2002-.